Αφοί ΦλώρουΗ εταιρία «ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε», δραστηριοποιείται στον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων με την σημερινή νομική της μορφή από το 2005. Με συνολική εμπειρία άνω των 40 ετών, αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις στον τομέα της. Η κατάταξή της μεταξύ των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιριών στον ελληνικό χώρο το 2011, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της δραστηριότητας, έρχεται να επιβεβαιώσει την ιδιαίτερα δυναμική της πορεία.
Μέσα από την μακρόχρονη πορεία της στον συγκεκριμένο χώρο δημιουργήθηκαν επαγγελματικές συνεργασίες με τους με..

We buy and sell metal scrap