Θέσεις Εργασίας
Σε αυτόν τον τομέα θα ανακοινώνονται οι ζητούμενες θέσεις εργασίας.

Αν παρόλα αυτά ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Αφοι Φλώρου Α.Ε. παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας:
- Mε email στη διεύθυνση info@afoiflorou.gr (με θέμα Βιογραφικό) ή
- Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση μας , με την ένδειξη Βιογραφικό.