Προφίλ
Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε», δραστηριοποιείται στον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων με την σημερινή νομική της μορφή από το 2005. Με συνολική εμπειρία άνω των 40 ετών, αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις στον τομέα της. Η κατάταξή της μεταξύ των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιριών στον ελληνικό χώρο το 2011, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της δραστηριότητας, έρχεται να επιβεβαιώσει την ιδιαίτερα δυναμική της πορεία.
Μέσα από την μακρόχρονη πορεία της στον συγκεκριμένο χώρο δημιουργήθηκαν επαγγελματικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών στην Ελλάδα καθώς και με Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς.
Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει εταιρίες όπως : ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΛΑΡΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΕXALCO, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.» αποτελεί έναν από τους πρώτους επίσημους συνεργάτες των συστημάτων της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας) και της ΕCOELASTIKA (Φορέας Διαχείρισης Ελαστικών), και είναι συμβεβλημένη με όλους τους επίσημους διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων.
Έχει στην κατοχή της την άδεια συλλογής και μεταφοράς των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων για όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας και έτσι μπορεί να δραστηριοποιηθεί οπουδήποτε.